Navigation

  • Crisisbeheer

Change language

Wat is een crisis ?

Op psychosociaal vlak is een crisis een grootschalige tekortkoming waardoor zware gevolgen onmiddellijk optreden of zullen optreden.

tl_files/fM_k0001/photos/crise1.jpg

 

HET OPRICHTEN VAN EEN CMT (Crisis management team)

tl_files/fM_k0001/photos/crise2.jpg

Om de impact van een crisis, zo gering mogelijk te houden moet men de onmiddellijke reactie op een onvoorziene gebeurtenis, voorbereiden. Dit is CONTINGENCY PLANNING.

De beslissingen moeten genomen worden door een C.M.T. Deze teams zijn specifiek en moeten beantwoorden aan bepaalde criteria. Het is dus belangrijk dat de leden worden geselecteerd en aan welbepaalde gedragspatronen moeten beantwoorden.

I.H.R heeft in deze materie heel wat ervaring.

  • Wij selecteren en vormen de leden van het C.M.T.
  • Wij organiseren simulatie oefeningen.
    • Het ontruimen van grote gebouwen.
    • Het beheer van bedreigingen of incidenten zoals contaminatie van producten of pogingen tot afpersing – gijzeling – kidnapping
  • Wij kunnen ook bij reële situaties raad en advies verschaffen.