Onze VORMINGEN EN OPLEIDINGEN – Management.

Situationeel leaderschip

  • Hoe de dynamiek van de uitoefening van het leiderschap, in een multi-dimensioneel perspectief aanpakken ?
  • Individuele, inter-persoonlijke en contextuele dimensies kunnen aanpakken.
  • Welke zijn de competenties van de huidige leader ?

« Een echte leader moet niet sturen. Hij moet alleen de weg wijzen » (Henry Valentine Miller)

tl_files/fM_k0001/photos/manag1.jpg

Het beheer van de tijd en de prioriteiten.

  • De inzet is dubbel: efficiëntie en welzijn.
  • Het talent van een goede beheerder te zijn van zijn tijd, is voor iedereen weggelegd voor zover dat men de drie concepten : willen, kunnen en kennen, niet uit het oog verliest.
 

 

 

tl_files/fM_k0001/photos/manag2.jpg

 

Werkgesprek- Functioneringsgesprek - Evaluatiegesprek versus coaching.

  • Men spreekt huidig liever van coaching.
  • De term “coaching” wordt voor alles en nog wat gebruikt.

Wij zijn de mening toegedaan dat een professionele coaching zijn nut heeft om helpen bewuster te worden van ons gedrag en eigen mogelijkheden.

Wij blijven nochtans geloven in de waarde van een goed gesprek met de medewerker.

Daarom spreken wij nog altijd van doelgerichte gesprekken, die door beide partijen als nuttig moeten ervaren worden.

 

Vergadertechnieken.

  • Kaderleden brengen tussen 40 en 60% van hun tijd door in vergaderingen: die zij leiden of aan dewelke zij deelnemen.
  • Alhoewel de hightech conferenties de verplaatsingen kunnen beperken, blijft het persoonlijk contact nochtans het beste middel om efficiënt te communiceren, samen te werken, en oplossingen te bevorderen.
  • Men moet, volgens het beoogde doel, het type van vergadering aanpassen, met specifieke criteria van : voorbereiding, beheer en van opvolging.
< Andere vormingen
Andere vormingen >