ONZE VORMINGEN EN OPLEIDINGEN: Werk en agressie

Het beheer van de conflicten.

 • Het conflict is normaal, maakt deel uit van het leven. Wij kiezen nooit, als partner, als vriend of als vriendin een persoon, met hetzelfde karakter als wij hebben.
 • Licht komt uit de schok van de ideeën.
 • Het is dus normaal dat een bedrijf waar plaats is voor nieuwe ideeën,  dynamisch conflictueuze situaties gaat kennen. Er zijn opbouwende conflicten en vernielende conflicten.
 • Wij moeten ons zelf beter leren kennen om ons niet in een vernielende escalatie te laten meeslepen.
 • Wij kunnen ervoor zorgen dat met een betere perceptie, een vlottere communicatie, een goede kennis van onze emoties, het eventueel conflict opbouwend kan verwerkt worden.
tl_files/fM_k0001/photos/agress1.jpg
   

Hoe reageren op agressie ?

 • Alle sectoren worden geconfronteerd met agressie. Onderwijzend personeel, hospitaal personeel, de verkoopsector, administraties. Bij de klant eerst meer en meer het idee, dat vriendelijk zijn niet meer lonend is.
 • Wat wij als agressief besschouwen is vaak verschillend van persoon tot persoon.
 • Slachtoffer worden, wordt bepaald door verschillende parameters (plaats - tijdstip - aantal contacten – berichtgeving van onaangename boodschappen.
 • Wij leren de deelnemers, verbale en fysieke agressiesituaties ontzenuwen. Maar vooraleer een programma voor te stellen vragen wij de mogelijkheid om de moeilijkheden op het terrein te kunnen observeren, en vervolgens stellen wij een aangepast programma op.

tl_files/fM_k0001/photos/agress2.jpg

Hoe reageren op geweld ?

 • Wat is het verschil tussen geweld en agressie ? De geweldadige is diegenen waarop wij niet lijken.
 • Men spreekt over “ licht geweld” en “ zwaar geweld “ waar ligt grens ?
 • Bij deze training leren wij de deelnemers inzicht  krijgen in het geweld dat wij of zij provoceren. Onze perceptie is zeer subjectief en staat centraal.
 • Onze verbale en niet verbale communicatie ook. Door onze stress onder controle te houden kunnen wij de zaken minder dramatisch aanpakken.

Hoe het kaderlid of collega helpen die slachtoffer geworden is ?

 • Wanneer men aan de slachtoffers vraagt welke de hulp is die zij het meest op prijs stellen, krijgen wij in volgorde:
 1. De hulp en steun van de collega’s.
 2. De erkenning door de hiërarchie.
 3. De steun van de familie.
 4. Dokters, psychologen en andere raadgevers.
 • Het is dus zeer belangrijk de medewerkers voor te bereiden en te vormen voor de psychosociale rol die zij kunnen spelen om het “welzijn op het werk” te bevorderen.

< Andere vormingen